Jménem Technického muzea v Brně si Vás dovolujeme pozvat na setkání nad odbornou česko-anglickou monografií

SMALT / EMAIL

Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovů

Třísetstránková kniha v českém prostředí poprvé v tak velkém rozsahu informuje o historii i současnosti smaltu a završuje více jak tři roky práce, kterou jsme v TMB tomuto fenoménu systematicky věnovali. Je kolektivním dílem třicítky odborníků, kteří se podíleli na výstavním projektu Umění emailu/Technika smaltu. Podrobněji odborně zpracovává témata, která v rámci výstavy i již rozebraného katalogu mohla být na omezeném prostoru představena jen částečně – historii emailérství, artefakty s emailérskou výzdobou v muzejních sbírkách, smalt jako průmyslovou technologii, problematiku konzervace a restaurování smaltu i možnosti využití smaltu ve výtvarném umění.

Pražské setkání

se koná 10. 4. v 17 hodin v Galerii KusKovu v Praze, v níž právě probíhá výstava smaltovaných obrazů Emmy Černé.

Brněnské setkání

bude navazovat na výstavu Karátové duše; a konferenci o českém granátu v polovině května. Pro snazší organizaci prosíme zájemce o potvrzení účasti i předběžného zájmu o koupi knihy na místě (500 Kč) na email stohrova@tmbrno.cz.

Těšíme se na viděnou!

www.technicalmuseum.cz/akce/karatove-duse/